Home mail
 
  Literatuur  
(Aanstaande) Tweelingouders

Hét Meerlingenboek

Hoe is het om een tweeling, drieling of misschien zelfs wel vierling te krijgen? Hoe groeien de baby's in je buik? Krijg je extra veel last van kwaaltjes? Hoe anders is het als je na IVF of ICSI een meerling krijgt? Waarom worden tweelingen vaak eerder geboren? Kun je wel gewoon bevallen? Is borstvoeding mogelijk? Wat doe je als ze alletwee of alledrie tegelijk huilen? Wat is beter; de tweeling of drieling in dezelfde groep op de crèche of school of juist in aparte groepen? En hoe ervaren andere moeders het hebben van een tweeling of drieling?
Zodra je weet dat je zwanger bent van een meerling komen er allerlei vragen in je op. In dit bijzondere en informatieve boek, dat vier duidelijke en overzichtelijke delen bevat, vind je alles over de zwangerschap, bevalling, babytijd en opvoeding van een meerling.

Gemaakt door de redactie van Kinderen, het leukste maandblad voor (aanstaande) ouders. Het boek biedt heldere en praktische informatie en geeft adviezen volgens de nieuwste inzichten. Met heel veel tips en ervaringen van andere meerlingmoeders. Echt een boek om er telkens weer opnieuw bij te pakken!

Hét Meerlingenboek - Irma Ooijevaar
€ 19.95
ISBN 9789085742074

Het Tweelingenboek

Een tweeling krijgen of een tweeling hebben is heel anders! Het verschil tussen een kind krijgen of meer baby's tegelijk is veel meer dan een extra wieg aanschaffen, het is een wereld van verschil die je alleen kunt begrijpen als je een tweeling hebt. Tweelingouders maar ook aanstaande tweelingouders worden geconfronteerd met vragen en problemen waarop andere boeken geen antwoord geven. Het tweelingenboek is een betrouwbare, complete gids; het start bij het allereerste begin van de zwangerschap en gaat door tot de tweelingkinderen op eigen benen kunnen staan. Een tweeling; dubbele lasten, dubbele zorgen, maar vooral dubbel plezier!

Het Tweelingenboek - Lenny Duijvelaar & Anjo Geluk
€28,50
ISBN: 9789021583259

Tweelingen

Anna en Emma zijn tweeling. Ze lijken als twee druppels water op elkaar. Ze doen dan ook alles samen, vooral sinds hun moeder drie jaar geleden is overleden.
De tweeling houdt een dagboek bij waarin ze om beurten hun belevenissen opschrijven. Het lijkt alsof niets de band tussen de tweeling in de weg kan staan. Maar dan schrijft Anna zichzelf en haar zusje in om auditie te doen voor een televisieserie naar het boek De dolle tweeling. De zusjes blijken ieder een geheel eigen identiteit te bezitten.

'De tweeling' heeft in Engeland verschillende prijzen gewonnen. Terecht, want het is niet alleen een schitterende beschrijving van de leuke kanten van een tweeling zijn, maar ook van de minder leuke kanten. Iedere eenling én tweeling vanaf 9 jaar móet dit boek lezen! (BRON:http://www.leesfeest.nl/recensie.php?recensie=114)

De tweeling - Jacqueline Wilson
€12,95
ISBN: 90 76897 07 7

In dit boek staan 24 verhalen en gedichten over tweelingen voor kinderen tot tien jaar. Sommige verhalen zijn al in andere boeken te vinden en gaan over tweelingen die je misschien al kent, andere verhalen zijn speciaal voor deze bundel gemaakt.

Het grote tweelingenboek - Diverse auteurs
€??
ISBN: 9789026994548

Overige literatuur

De levens van negen tweelingen die de moderne geschiedenis bepaalden

Zou Loe de Jong zijn monumentale geschiedwerk over de Tweede Wereldoorlog hebben geschreven als zijn tweelingbroer Sally niet vlak voor het einde van de oorlog was omgekomen? Hadden Pim en Pam, tweelingzoons van trotskist Henk Sneevliet, voor hun eigen dood gekozen als het socialisme tussen 1930 en 1940 geen kadaverdiscipline had gekend? Hoe getekend zijn de tweelingdochters van RAF-terroriste Ulrike Meinhof door de radicale jaren zestig en door de opvoeding die hen bijna fataal werd?
Dubbelspoor, een fascinerende reeks tweelingverhalen, vertelt vanuit een dubbel perspectief de gewelddadige geschiedenis van de twintigste eeuw. Van de loopgravenoorlog tussen 1914 en 1918, waarin de tweeling Chavasse als dokter en aalmoezenier een heldenrol vervullen, tot het Polen van nu onder leiding van de ultraconservatieve tweeling Kaczyñski.
Graa Boomsma laat niet alleen zien hoe de twintigste eeuw heeft huisgehouden in het leven van tweelingen, maar ook welke sporen zíj in de recente historie hebben nagelaten.

Dubbelspoor - Graa Boomsma
paperback € 17,50 
ISBN 978 90 468 0289 2 

Het verschijnsel Tweeling heeft de mensheid al van oudsher bezig gehouden. We vinden er verhalen over terug in oude overleveringen, die mythologie of geschiedenis zijn. Er is zelfs een sterrebeeld, dat die naam draagt. Tweelingen zijn overigens niet zo zeldzaam en hun aantal neemt toe. Tegenwoordig gaathet hier te lande bij elke 1000 bevallingen in ruim 16 gevallen om een tweeling. Dat is op zichzelf al een reden om er meer over te willen weten. Maar er is meer: onderzoek bij tweelingen kan ons veel leren over de vraag naar de relatieve invloeden van erfelijkheid en omgeving op een verscheidenheid van eigenschappen, die van belang zijn in de geneeskunde en de geestes- en gedragswetenschappen. De uitkomsten van zulk onderzoek zijn soms heel verrassend. Frits de Waard werd in 1928, een half uur na zijn broer Ad, te Utrecht geboren. Hij studeerde geneeskunde aan de Utrechtse Universiteit en werd daar later (1972) hoogleraar in de Epidemiologie. Dat vakgebied maakte tijdens zijn professionele leven een kolossale expansie door en groeide uit tot de wetenschappelijke grondslag voor preventief optreden in de gehele gezondheidszorg. Zijn eigen specialisme betrof de epidemiologie van kanker. Na zijn emeritaat liet het vak hem maar gedeeltelijk los. Het onderwerp Tweelingen, dat hem uit eigen ervaring boeide, bleek van belang voor een antwoord op de klassieke vraag naar de invloeden van aanleg en milieu op gezondheid en gedrag. Hij vertelt erover voor een nieuwsgierig publiek.

Over tweelingen gesproken... - F. de Waard
€19,98
ISBN: 9789075323849

Guy Leon Playfair gaat in dit boek uitvoerig in op het verschijnsel telepathie en illustreert met behulp van case studies en een flinke hoeveelheid nieuw en overtuigend bewijsmateriaal dat er inderdaad sprake is van een telepathische connectie bij identieke tweelingen. Volgens Playfair is de wetenschap veel dichter bij een verklaring van het verschijnsel telepathie dan ze zelf denkt. Hij gaat daar uitgebreid op in. Dit boek geeft je dan ook niet alleen een totaal andere kijk op tweelingen, maar ook een radicaal andere visie op de kosmos.

Tweeling telepathie - Guy Lyon Playfair
€14,95
ISBN: 9789020283495

Tachtig jaar lang delen twee broers lief en leed op hun boerderij op de grens van de groene velden van Engeland en de grimmige Zwarte Heuvel in Wales. Ze eten, slapen en werken samen. In hun jongensjaren spreekt de tweeling een eigen taal, op hun oude dag hebben ze geen woorden meer nodig. In deze sublieme roman tekent Chatwin het Britse landschap en zijn personages met trefzekere pen. Hij maakt hartstocht en claustrofobie voelbaar en schetst tegelijk een fascinerend beeld van het verloop van de twintigste eeuw, gezien door de ogen van Lewis en Benjamin Jones.

De Zwarte Heuvel - Bruce Chatwin
€19.90
ISBN: 9789045014685