Home mail
Hoe ontstaat een tweeling?
 

 

Een baby ontstaat doordat er een eicel in de buik van de moeder wordt bevrucht door een zaadcel van de vader. Deze bevruchte eicel gaat zich delen waardoor er uiteindelijk een embryo en later en baby ontstaat. Een plaatje ter verduidelijking:

Bij een tweeling gaat dit anders. Er zijn verschillende soorten tweelingen, namelijk eeneiige en twee-eiige tweelingen. Zoals de naam als zegt ontstaat een eeneiige tweeling uit 1 eicel en 1 zaadcel. Een twee-eiige tweeling ontstaat uit 2 eicellen en 2 zaadcellen. Een plaatje ter verduidelijking:

eeneiige tweeling

tweeeiige tweeling

VOOR DE MIDDELBARE SCHOOL
Er zijn meerdere soorten eeneiige tweelingen. Bij het grootste deel van de eeneiige tweelingen vindt de splitsing plaats voor de tiende dag na de bevruchting. Beide helften ontwikkelen zich dan als een apart embryo. Het kan zijn dat de splitsing plaats heeft voor het ontwikkelen van de vruchtvliezen of daarna. De vruchtvliezen bestaan uit een amnion (het binnenste vruchtvlies) en een chorion (het buitenste vruchtvlies). Als de splitsing voor de ontwikkeling van de vruchtvliezen plaatsvindt, voor de vijfde dag na de bevruchting hebben de embryo's ieder een eigen amnion en een eigen chorion. Dit is bij ongeveer 33% van de tweelingen (zie fig. A). Vindt de splitsing daarna plaats, tussen de vijfde en de tiende dag na de bevruchting dan hebben de embryo's en eigen amnion, maar delen ze het chorion. Dit is bij ongeveer 66% van de tweelingen. (zie fig. B) Bij ongeveer 4% van de eeneiige tweelingen vindt de splitsing pas plaats na de tiende dag, de embryo's delen dan zowel het amnion als het chorion. Bij deze late splitsingen kan een Siamese tweeling ontstaan als de deling onvolledig verloopt. (zie fig. C).

De vraag is natuurlijk, hoe ontstaat een tweeling? Wat betreft eeneiige tweelingen is nog niet bekend hoe deze ontstaan. Wat betreft twee-eiige tweelingen zijn er wel een aantal mogelijke oorzaken voor het ontstaan. Meestal komt er bij de vrouw maar één eicel vrij, maar soms komen er twee eicellen vrij (dubbele eisprong) waardoor een twee-eiige tweeling kan ontstaan. Er zijn een aantal redenen voor het vrijkomen van twee eicellen. Bij vrouwen boven de 35 jaar komt het vaker voor dat er meerdere eicellen vrijkomen. Meestal remt de eicel die tot volledige ontwikkeling komt de andere eicellen, die gebeurt onder invloed van geslachtshormonen. Bij vrouwen boven de 35 komt er meer van het geslachtshormoon vrij waardoor er meerdere eicellen kunnen worden afgegeven.

Het vrijkomen van twee eicellen (dubbele eisprong) kan ook erfelijk bepaald zijn. Dit betekent dat wanneer er in de familie twee-eiige tweelingen voorkomen de kans groter is dat jij ook een twee-eiige tweeling krijg. Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar het gen dat verantwoordelijk zou kunnen zijn voor het ontstaan van twee-eiige tweelingen. Bekend is dat zowel de vader als de moeder het gen dan doorgeven aan de kinderen. De vader kan natuurlijk niet zorgen voor een tweelingzwangerschap, maar hij kan het gen wel aan zijn dochters doorgeven die dan een verhoogde kans hebben op een tweelingschangerschap.